Hulpklas

De hulpklas: voor kinderen die wat meer hulp en aandacht nodig hebben.

Basisschool de Vlieger is sinds augustus 2012 gestart met een hulpklas.

De hulpklas is twee dagen per week geopend (donderdag en vrijdag) en alle leerkrachten hebben de gelegenheid om kinderen te sturen voor extra ondersteuning of zelfstandig werken (iedere groep heeft een aantal kaarten tot zijn beschikking, zodat de hulpklas nooit meer dan een maximum aantal kinderen in de groep heeft). De Remedial Teacher, Monique Fluitman, verzorgt de begeleiding.

's Morgens is de hulpklas voor elke leerling op basisschool de Vlieger beschikbaar. De leerling kan een  apart programma volgen voor één of meerdere vakken of ze kunnen komen als ze met een éénmalige vraag zitten. Ze mogen komen wanneer ze willen. Dit hangt af van het programma van hun groep. Door de hulpklas hoeven de leerlingen binnen hun eigen klas niks te missen, omdat ze de instructie in de groep gewoon volgen en de verwerking van de stof in de hulpklas mogen doen.

's Middags is er ruimte voor leesondersteuning, begeleiding van kleuters, individuele hulp en groepjes kinderen, die specifieke hulp nodig hebben. Hier valt ook de sociaal vaardigheidstraining onder.