Aanmelden van een leerling

Aanmelden van een nieuwe leerling

Het is belangrijk om kinderen die binnen 2 jaar vier jaar worden alvast aan te melden, zodat wij een beeld hebben van de instroom. U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directie.
In een gesprek wordt verteld waar wij als school voor staan en daarna volgt een rondleiding. Dit alles duurt ongeveer een uur.

Kent u de school al en wilt u uw kind direct aanmelden dan kunt u een aanmeldingsformulier downloaden of opvragen. Aanmelden voor een gesprek en rondleiding kan via Aanmeldingsformulier OBS De Vlieger.pdf