Kijkers bij Sport X

Geachte ouders,

Wij vinden het heel leuk dat er zoveel belangstelling is voor de sportende kinderen bij Sport X. Voor de kinderen is het ook heel leuk als papa of mama komt kijken.

Er is echter een nadeel: een deel van de kinderen is zich er heel erg bewust van, dat al die  ouders  aan de kant zitten. Zij kunnen zich niet meer goed concentreren op het leren van alle nieuwe technieken en spelletjes. Wij willen u daarom vragen, om pas bij de laatste 5 minuten van de Sport X- les aanwezig te zijn. Als u nog iets meer wilt zien van het sporten van uw kind, kan dat tijdens de laatste les van elk blok, tijdens de laatste 15 minuten. De kinderen kunnen dan laten zien wat ze allemaal geleerd hebben.

Namens de kinderen, hartelijk dank.

Gerda Reus

Vakleerkracht bewegingsonderwijs