Motoriektesten
Rond oktober en in mei worden de leerlingen van groep 3 getest op de motoriek. Dat gebeurt door juf Gerda Reus, de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Door tijdens gym vaak in vakken te werken, in kleinere groepjes, en op verschillende hoogtes/niveaus willen we bijdragen aan plezier voor elk kind en succeskansen en uitdaging voor iedereen.
Soms heeft een kind meer zorg nodig dan we in de gymzaal kunnen bieden. Dan kan het zijn dat u een brief krijgt met een testverslag en mogelijk een advies om uw kind bijvoorbeeld fysiotherapie te laten volgen. Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u een afspraak maken met Gerda Reus, aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag de hele dag.