Informatie avond
Informatie avond

De informatieavond staat gepland op dinsdag 18 september. De invulling van deze avond is anders dan u gewend bent. Hieronder treft u de agenda van de avond:
19.00 – 19.30 uur     themabijeenkomsten
19.30 - 19.45 uur      pauze koffie/thee
19.45 – 20.00 uur     voorstellen team
20.00 – 21.30 uur     oudervoorlichting 5 gelijke schooldagen             
 
De thema’s die bezocht kunnen worden in de school, zijn:
  • Een dag in groep 1/2
  • De stap van groep 2 naar 3
  • SOVON
  • Werken in combinatiegroepen
  • Zaakvakken
  • ICT en Plusklas