Vreedzame school
Wat is de vreedzame school?
De vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflichten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kletskaarten
Onderstaande kletskaarten geven u een handreiking om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van de Vreedzame School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde leerstof.
Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar. Zij zullen op eigen wijze een beeld geven van wat ze hebben geleerd en gedaan tijdens de lessen van de Vreedzame School.
Kletskaarten blok 1 We horen bij elkaar.
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Kletskaarten blok 2 We lossen ruzies zelf op.
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Kletskaarten blok 3 We hebben oor voor elkaar.
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
 
 
Nieuwsbrief
Blok 1 We horen bij elkaar Nieuwsbrief_Blok_1.pdf augustus
Blok 2 We lossen conflicten zelf op Nieuwsbrief_Blok_2.pdf september - oktober
Blok 3 We hebben oor voor elkaar Nieuwsbrief_Blok_3.pdf november - december
Blok 4 We hebben hart voor elkaar Nieuwsbrief Blok 4.pdf januari - februari