Aanmelden van een leerling
Het is belangrijk om kinderen die binnen twee jaar vier jaar worden alvast aan te melden, zodat wij een beeld hebben van de instroom. U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directie.
In een gesprek wordt verteld waar wij als school voor staan en daarna volgt een rondleiding. Dit alles duurt ongeveer een uur.
Klik hier voor meer informatie.