Tellen op de stappenlijn...

Vandaag maakten we in de groep zelf een getallenlijn. Elk kind kreeg een kaartje met een nummer erop. Het laagste cijfer was 0 en het hoogste cijfer was 12. Eerst stond er een kind in het midden met het cijfer 6. Door steeds te bepalen of een cijfer meer of minder was, konden we alle cijfers op volgorde zetten en ontstond er een mooie rij met de cijfers van 0 t/m 12. 


Wilt u thuis ook spelenderwijs oefenen met uw kind? Klik dan hier.