Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het Sinterklaas-, kerstfeest en schoolreisjes. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u een betalingsbrief per email van de penningmeester. U kunt de brieven ook bekijken via onderstaande link.
Klik hier voor de brief.