Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. U kunt de MR bereiken via de speciale MR-brievenbusbij de ingang van de school en via mrdevlieger@ronduitonderwijs.nl.

MR vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorders bij te wonen. Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij vóór de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen. In feite verzoekt men dan om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren.

Samenstelling MR
Voorzitter                      Nicole Waijers (lid sinds 2014)
Ouder                           Linda Kikkert-van der Weijde (lid  sinds 2017)
Ouder                           Derick Heusy (lid sinds 2014)
Leerkracht                    Chantal Molenaar (lid sinds 2015)
Leerkracht                    Anneloes Barsingerhorn (lid sinds  2011)
Leerkracht                    Danique van der Leest (lid sinds    2016)
 
MR reglement 
MR Werkplan De Vlieger
Jaarverslag MR 2016-2017

Notulen
17-02-2016
11-04-2016
31-05-2016
05-07-2016
15-09-2016
01-11-2016
30-11-2016
27-03-2017
30-05-2017
28-06-2017
26-09-2017
07-11-2017
16-01-2018
13-02-2018
03-04-2018
04-06-2018