Ticket voor vrijwillige ouderbijdrage
Onlangs heeft de gemeente Alkmaar besloten om voor de kinderen uit gezinnen, waarvan de ouders een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben, de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Deze nieuwe regeling is gekoppeld aan de reeds bestaande regeling 'AlkmaarPas - Kinderen doen mee'. Kinderen die in aanmerking komen ontvangen jaarlijks per schooljaar een boekje met hierin gepersonaliseerde tickets. Er wordt voor het komende schooljaar een speciaal ticket voor de vrijwillige ouderbijdrage toegevoegd. Ouders kunnen deze inleveren op school en hiermee de ouderbijdrage betalen.